Velikonoce v Jeruzalémě
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Velikonoce v Jeruzalémě
Vzdělávací program

původ slavení židovského Pesachu a křesťanských Velikonoc,

významná místa velikonočního příběhu,

porovnání biblických a historických zpráv o životě Ježíše z Nazareta

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 21.2.2019
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program