Život za život
Lektoři tohoto programu

Život za život

holocaust, koncentrační a vyhlazovací tábory, ponižování, mučení, smrt, ... a přesto někteří nezapomněli na druhé a dokázali zůstat ČLOVĚKEM

neuvěřitelné příběhy 2. světové války

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: