Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic
Lektoři tohoto programu

Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic

příběhy neobyčejných hrdinů jedné z nejčernějších etap našich dějin - Heydrichiády

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: