Tajemství Velikonoc
Lektoři tohoto programu

Tajemství Velikonoc
Vzdělávací program

původ velikonočních svátků, nahlédnutí do symboliky velikonočních zvyků a tradic

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program