Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém betlému
Lektoři tohoto programu

Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém betlému
Vzdělávací program

- příběh o zakladateli tradice živých betlémů, tradice stavění betlémů ve světě a v naší zemi

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 vyčovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program