Vánoční příběh tříkrálový
Lektoři tohoto programu

Vánoční příběh tříkrálový
Vzdělávací program

pohled na vánoční události skrze příběh mudrců – „Tří králů“, kteří putovali do Betléma;

nahlédnutí do symboliky těchto událostí (dary, betlémská hvězda, …),

seznámení se s duchovním poselstvím vánočních svátků

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program