Procházka adventem
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Procházka adventem
Vzdělávací program

Seznámíte se s osobami (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie), které nás provázejí adventní dobou a s adventními zvyky a tradicemi, jejich historií i se symbolikou světla.

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 60 minut
  • Určen pro: Vzdělávací program