Procházka adventem
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta GrillováMgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Mgr. Kateřina Šídlová
e-mail: katerina.toporova@seznam.cz | tel.: 775 358 184
působnost: Vodňany

Mgr. Lenka Hanžlová
e-mail: hanzlovapt@seznam.cz | tel.: 603 859 190
působnost: Prachatice a okolí

Procházka adventem
Vzdělávací program

seznámení se s osobami (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie), které nás provázejí adventní dobou a se zvyky a tradicemi, které s touto dobou souvisí;

vysvětlení významu a smyslu slova advent, seznámení se s historií adventního věnce a se symbolikou světla

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program