Světová náboženství
Lektoři tohoto programu

Světová náboženství
Kulturní program

porovnání hlavních světových náboženství,

poukázání na odlišnosti, ale i na to společné s důrazem na problémy dnešní společnosti,

vzájemné prolínání náboženství a kultury různých národů

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: Kulturní program