Světec Jan Nepomuk Neumann
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Mgr. Lenka Hanžlová
e-mail: hanzlovapt@seznam.cz | tel.: 603 859 190
působnost: Prachatice a okolí

Světec Jan Nepomuk Neumann
Kulturní program

seznámení se s jednou z nejvýznamnějších osobností našeho regionu, rodákem z Prachatic, který se stal misionářem, později biskupem v Americe a ztělesňoval most mezi různými světy

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Kulturní program