PRAVDA podle Mistra Jana Husa
Lektoři tohoto programu

PRAVDA podle Mistra Jana Husa
Kulturní program

historické události vztahující se k životu a dílu Mistra Jana Husa (jeho život, doba, ve které žil a okolnosti jeho smrti),

názory Mistra Jana Husa v souvislosti s problémy v církvi a společnosti na přelomu 14. a 15. století,

historický přesah jeho odkazu

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: Kulturní program