Velikonoce
Lektoři tohoto programu
Mgr. Martina Fürstová
e-mail: furstova@bcb.cz | tel.: 380 420 313
působnost: České Budějovice a okolí

Velikonoce
Kulturní program

Izrael – země velikonočního příběhu

Velikonoce v umění

Kdo za to může?

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství ostravsko-opavské, Katechetické a pedagogické centrum, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, e-mail: kpc@doo.cz , http://kpc.doo.cz/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Kulturní program