Vánoce
Lektoři tohoto programu
Mgr. Martina Fürstová
e-mail: furstova@bcb.cz | tel.: 380 420 313
působnost: České Budějovice a okolí

Vánoce
Kulturní program

VÁNOCE v umění- biblické události Vánoc ve výtvarném umění

Izrael – země vánočního příběhu  

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Kulturní program