Dušičky a Halloween
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Dušičky a Halloween
Vzdělávací program

Seznámíte se se smyslem a původem slavení dvou svátků – tradičního svátku lidově nazývaného „Dušičky“ a v naší zemi netradičního svátku „Halloween“, jehož původ sahá do předkřesťanských dob, dále se zajímavostmi o slavení podobných svátků v různých zemích.

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 60 minut
  • Určen pro: Vzdělávací program