Dušičky a Halloween
Lektoři tohoto programu

Dušičky a Halloween
Kulturní program

smysl a původ slavení dvou svátků – tradičního svátku lidově nazývaného „Dušičky“ a v naší zemi netradičního svátku „Halloween“, jehož původ sahá do předkřesťanských dob,

zajímavosti o slavení podobných svátků v různých zemích,

úcta k předkům z pohledu různých kultur

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Mediální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Kulturní program