Biblická přísloví a rčení
Lektoři tohoto programu

Biblická přísloví a rčení
Kulturní program

hledání významu přísloví a rčení, jejichž původ najdeme v biblických textech,

starozákonní přísloví, přísloví a rčení pocházející z Nového Zákona (např. oko za oko, zub za zub, houby s octem, prodat za 30 stříbrných apod.) a používáme je v běžném jazyce nebo se s nimi setkáme v literatuře a umění

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Kulturní program