Chrámy a posvátná místa světových náboženství
Lektoři tohoto programu

Chrámy a posvátná místa světových náboženství

hlavní posvátná místa různých světových náboženství,

vznik a smysl těchto míst, způsob chování,

oblékání a respektování náboženských pravidel při návštěvě chrámů a posvátných míst

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
Mediální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: