Světová náboženství
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta GrillováMgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Světová náboženství

porovnání hlavních světových náboženství,

poukázání na odlišnosti, ale i na to společné s důrazem na problémy dnešní společnosti,

vzájemné prolínání náboženství a kultury různých národů

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
Mediální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: