Pohledy na svět a mýty o stvoření
Lektoři tohoto programu

Pohledy na svět a mýty o stvoření

různé výklady a pohledy na vznik světa a vesmíru,

umělecká tvorba a literární díla inspirovaná mýty a názory na vznik světa

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: