Životní labyrint a Labyrint světa J. A. Komenského
Lektoři tohoto programu

Životní labyrint a Labyrint světa J. A. Komenského

základní životopisná data J. A. Komenského,

zajímavosti z jeho životního putování,

zamyšlení se nad dílem „Labyrint života a ráj srdce“ a jeho přesahu do současnosti

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: