„Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta GrillováLudmila Tröstlová
e-mail: lidatrostlova@email.cz | tel.: 731 402 832
působnost: Trhové Sviny a okolí

Mgr. Lenka Hanžlová
e-mail: hanzlovapt@seznam.cz | tel.: 603 859 190
působnost: Prachatice a okolí

„Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje

základní životopisná data o Cyrilovi a Metodějovi a historické události, které se týkají jejich působení v našich zemích,význam hlaholice,

vznik a symbolika písma,

přínos křesťanství pro evropskou kulturu a civilizaci

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Mediální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: