Šifra betlémských mudrců
Lektoři tohoto programu

Šifra betlémských mudrců
Vzdělávací program

Příběh mudrců a jejich putování do Betléma,

zeměpisné reálie vánočního příběhu,

symbolika tří písmen (K+M+B),

aktuální přesah – solidarita s druhými

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program