Šifra betlémských mudrců
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Šifra betlémských mudrců
Vzdělávací program

Na příběhu mudrců a jejich putování do Betléma si přiblížíme důvod a smysl jejich putování, zeměpisné reálie událostí, symboliku tří písmen (K+M+B). Klienti hlavně mohou zavzpomínat na tradice spojené s třemi králi, zazní také tříkrálové tradice na našem území. Příběh tří králů je také spojen s odvahou vyjití do neznáma a solidaritou.

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 60 minut
  • Určen pro: Vzdělávací program