Biblická přísloví a rčení
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta GrillováMgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Biblická přísloví a rčení
Vzdělávací program

hledání významu přísloví a rčení, jejichž původ najdeme v biblických textech,

starozákonní přísloví, přísloví a rčení pocházející z Nového Zákona (např. oko za oko, zub za zub, houby s octem, prodat za 30 stříbrných apod.) a používáme je v běžném jazyce nebo se s nimi setkáme v literatuře a umění

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Mediální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program