BIBLE – Kniha knih
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta GrillováBc. Ludmila Lacinová
e-mail: l.lacinova@seznam.cz | tel.: 604 746 665
působnost: okres Písek, jižní část okresu Příbram (Klučenice, Chraštice, Březnice, Rožmitál)

Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Mgr. Marie Šittová
e-mail: majasittova@seznam.cz | tel.: 776 707 268
působnost: okres Tábor

Ludmila Tröstlová
e-mail: lidatrostlova@email.cz | tel.: 731 402 832
působnost: Trhové Sviny a okolí

Mgr. Martina Fürstová
e-mail: furstova@bcb.cz | tel.: 380 420 313
působnost: České Budějovice a okolí

BIBLE – Kniha knih

popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),

proč a jakým způsobem byla Bible napsána, archeologická pátrání,

původní jazyky Bible a jejich symbolika, možné přístupy k výkladu Bible,

literární druhy Bible,

nejstarší písemné památky v českých zemích,

poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich odraz v umění 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: