Legenda o třech stromech
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Legenda o třech stromech
Vzdělávací program

Sny tří stromů v legendě přiblíží biblický příběh Ježíše Krista – jeho narození, život, smrt a vzkříšení. Program je interaktivní a dává prostor pro osobní zkušenosti účastníků a použití dekorativních šátků a materiálu zase pomůže vtáhnout klienty do děje. Sny tří stromů se stávají modelovými příběhy o hledání smyslu života, kdy se zdá být nějaká situace kolikrát zcela marná, ale když už to člověk ani nečeká, objeví se východisko a to, co se zdálo být překážkou, je cestou k vítězství. Program je vhodný po celý rok, ale zvršením Ježíšova příběhu Zmrtvýchvstáním a poselstvím naděje a vítězství nad zoufalstvím a smrtí zvlášť ve velikonoční době.

biblický příběh Ježíše Krista

Detaily programu

  • Založení: 12.5.2022
  • Časová dotace: 60 minut
  • Určen pro: Vzdělávací program