Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi?
Lektoři tohoto programu

Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi?
Vzdělávací program

původ velikonočních svátků,

seznámení se se základními událostmi s přihlédnutím k historickým zprávám týkající se života Ježíše z Nazareta,

nahlédnutí do symboliky velikonočních zvyků a tradic

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program