Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi?
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi?
Vzdělávací program

Seznámíte se s původem velikonočních svátků, se základními událostmi s přihlédnutím k historickým zprávám týkající se života Ježíše z Nazareta a nahlédnete do symboliky velikonočních zvyků a tradic.

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 21.2.2019
  • Časová dotace: 60 minut
  • Určen pro: Vzdělávací program