Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi?
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi?
Vzdělávací program

původ velikonočních svátků,

seznámení se se základními událostmi s přihlédnutím k historickým zprávám týkající se života Ježíše z Nazareta,

nahlédnutí do symboliky velikonočních zvyků a tradic

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 21.2.2019
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program