BIBLE – Kniha knih
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


BIBLE – Kniha knih
Vzdělávací program

Seznámíte se stručným popisem Bible, kdo Bibli napsal, jakým jazykem, jaký význam má v životě Židů a křesťanů, poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich odraz v umění.

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 60 minut
  • Určen pro: Vzdělávací program