BIBLE – Kniha knih
Lektoři tohoto programu
Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova@bcb.cz | tel.: 777 232 630


Mgr. Marie Šittová
e-mail: majasittova@seznam.cz | tel.: 776 707 268
působnost: okres Tábor

Ludmila Tröstlová
e-mail: lidatrostlova@email.cz | tel.: 731 402 832
působnost: Trhové Sviny a okolí

BIBLE – Kniha knih
Vzdělávací program

stručný popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),

kdo Bibli napsal, jakým jazykem, na jaký materiál byly první biblické spisy napsány,

jaký význam má v životě Židů a křesťanů, možné přístupy k výkladu Bible,

literární druhy Bible, poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich odraz v umění 

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program