Velikonoce v Jeruzalémě
Lektoři tohoto programu

Velikonoce v Jeruzalémě
Vzdělávací program

původ slavení židovského Pesachu a křesťanských Velikonoc,

významná místa velikonočního příběhu,

porovnání biblických a historických zpráv o životě Ježíše z Nazareta

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 21.2.2019
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program