„Nejen král a císař“ Karel IV.
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta GrillováMgr. Marie Šittová
e-mail: majasittova@seznam.cz | tel.: 776 707 268
působnost: okres Tábor

„Nejen král a císař“ Karel IV.
Vzdělávací program

seznámení se s dobou Karla IV. a s událostmi, které ovlivnily jeho život;

nahlédnutí do křesťanské symboliky staveb a uměleckých děl, která dalším generacím zanechal (katedrála sv. Víta, kaple sv. Václava, Karlův most, kaple sv. Kříže, svatováclavská koruna a další)

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: Vzdělávací program