Poplujme za DUHOU - Noe a jeho archa
Lektoři tohoto programu

Poplujme za DUHOU - Noe a jeho archa
Vzdělávací program

jeden z nejzmámějších biblických příběhů očima dneška

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: Vzdělávací program